Jesteś fryzjerem?

Unikatowe ceny ➡️ Sprawdź ofertę dla fryzjerów!

Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego artlooksklep.pl

Sklep internetowy artlooksklep.pl dostępny pod adresem www.artlooksklep.pl prowadzony jest przez firmę:

Artlook Hurtownia Fryzjerska Łukasz Rygorczuk

ul. Gen. Józefa Bema 11 lok.25

15-369 Białystok

NIP 966-087-39-57

1. Sklep internetowy artlooksklep.pl prowadzi sprzedaż profesjonalnych kosmetyków, urządzeń, narzędzi i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia są przyjmowane przez stronę www.artlooksklep.pl , drogą mailową lub telefonicznie

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie artlooksklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych artlooksklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie faktury VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw.

6. Możliwe są następujące formy płatności: Za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Przelewem tradycyjnym - na numer konta Bank Pocztowy 38 1320 1537 2554 7937 2000 0001 - podając w tytule numer zamówienia wygenerowany przez sklep E-przelewem za pośrednictwem systemu Dotpay lub PayPal. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku dostaw. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, artlooksklep.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem. Sklep artlooksklep.pl zastrzega sobie prawo do organizacji wysyłki zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w trakcie trwania promocji z darmową dostawą.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

8. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu przez nas wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. Produkty posiadają gwarancję/rękojmię producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji/rękojmi każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji/rękojmi są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje/rękojmie realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może składać reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem: shop@artlooksklep.pl lub w formie papierowej na adres :

a r t L o o k Hurtownia Fryzjerska

ul. Gen. Józefa  Bema 11 lok 25

15-369 Białystok

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące informacje: -imię, nazwisko, adres, adres email Klienta, -datę zawarcia umowy będącej podstawą do reklamacji, -przedmiot reklamacji, wraz ze wskazaniem żądania Klienta, -wszelkie okoliczności uzasadniające składaną reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie. Sklep wysyła odpowiedź na reklamację na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

10. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.

11. Określając sposób realizacji zobowiązań opisanych w punkcie 10 regulaminu sklepu Klient ma prawo, domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

12. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania.

13. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

14. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Klient a koszt wysyłki z powrotem ponosi sklep.

15. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na adres:

a r t L o o k Hurtownia Fryzjerska

ul. Gen. Józefa Bema 11 lok 25

15-369 Białystok

16. Aby odstąpić od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie woli wg wzoru znajdującego się poniżej. Oświadczenie woli może być przesłane wraz z towarem lub dostarczone do sklepu w formie elektronicznej na adres : shop@artlooksklep.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przykładowy wzór :

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) .......................... (Dane Kupującego)

Artlook Hurtownia Fryzjerska Łukasz Rygorczuk

ul. Gen. Józefa Bema 11 lok.25

15-369 Białystok

NIP 966-087-39-57

Ja …..................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................... Nr dowodu zakupu................................................................... Data zawarcia umowy …..................................................... , data odbioru …....................................................................... Proszę o zwrot środków na poniższy numer rachunku bankowego (w następujący sposób)................................................................

Imię i nazwisko …........................................................

Adres …......................................................................

Data ….......................................................................

Podpis ................................................... (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

17. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym artlooksklep.pl nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wypełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych, wyrażonych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają połączone z innymi rzeczami w sposób nierozłączny; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli; h) w której Klient wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu artlooksklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

19. Zespół sklepu artlooksklep.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

20. Polityka prywatności Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających sklep artlooksklep.pl Administratorem danych osobowych jest Artlook Hurtownia Fryzjerska Łukasz Rygorczuk z siedzibą w 15-369 Białystok, ul. Gen. Józefa Bema 11 lok.25 Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisów wykonawczych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron internetowych firm. Zbieramy jedynie te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. Przechowujemy przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem koniecznych środków bezpieczeństwa. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Firmę Artlook Hurtownia Fryzjerska Łukasz Rygorczuk i podmioty trzecie współpracujące z nami. W sklepie internetowym artlooksklep.pl udostępnione są odnośniki do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad panujących na nich. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od zachowania przez nas ostrożności np. możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym sklepem.

21. Nasza strona korzysta z plików cookies dzięki którym jest prawidłowo wyświetlana na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym. Informujemy, że w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz zablokować zapisywanie plików cookies lecz wówczas nasza strona może nie otwierać się prawidłowo. Pliki cookies powodują, że Twoja następna wizyta na naszej stronie będzie łatwiejsza, sprawniejsza, szybsza, jednym słowem są one dużym usprawnieniem i bez nich korzystanie z internetu byłoby o wiele mniej przyjemne. Korzystając z naszej strony z niezablokowaną opcją zapisu plików cookies w swojej przeglądarce wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies generowanych przez naszą stronę na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym.

22. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie artlooksklep.pl oraz korzystania z niej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl